Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Τέλη κυκλοφορίας


Ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας όπως γίνεται σήμερα είναι άδικος.
Η  διαδικασία ειδοποίησης, είσπραξης, κλπ, είναι γραφειοκρατική και χρονοβόρος.
Ο τρόπος υπολογισμού που  προτείνω, εκτός του ότι είναι απόλυτα δίκαιος, δίνει και στους πολίτες αυτήν την αίσθηση, πράγμα πολύ σημαντικό αυτήν την περίοδο.
Η όλη διαδικασία  θα είναι ταχύτατη συνοπτική και ακριβής.


Κάθε χρόνο, οι κάτοχοι των αυτοκινήτων πηγαίνουν με αυτά σε ειδικά καταστήματα (ΚΤΕΟ κλπ) όπου παίρνουν την κάρτα καυσαερίων.
Εκεί, εκτός από τα καυσαέρια να γίνεται και καταγραφή των χιλιομέτρων αρχικά, από το επόμενο δε έτος υπολογισμός και των διανυθέντων χιλιομέτρων.
Μαζί με την κάρτα καυσαερίων, ο κάτοχος του αυτοκινήτου να παραλάβει και τον λογαριασμό – ειδοποιητήριο των τελών κυκλοφορίας.
Ο  λογαριασμός αυτός να έχει δυο σκέλη, το πρώτο να έχει σχέση με την αξία του αυτοκινήτου, το δε δεύτερο να είναι συνάρτηση των συνολικών καυσαερίων της προηγούμενης χρονιάς  και της έδρας του αυτοκινήτου.
Τον πρώτο χρόνο, μιας και δε θα υπάρχει προηγούμενη ένδειξη χιλιομέτρων, αυτή να είναι μια ενδεικτική για όλους.
Το σήμα μπορεί να έχει την μορφή που έχει τώρα και να το παραλαμβάνει  ο πολίτης όπως και τώρα από την τράπεζα στο τέλος του χρόνου.
 Ίσως είναι  καλύτερα να έχει τη μορφή που έχει το σήμα του ΚΤΕΟ, δηλαδή να έχει μήνα λήξεως το μήνα που το προμηθεύεται ο πολίτης, αλλά του  επόμενου έτους.
Σε αυτήν την περίπτωση να το προμηθεύεται ή εκείνη την στιγμή από το ίδιο το κατάστημα που παίρνει την κάρτα ή σε ένα εύλογο μικρό χρονικό διάστημα από οποιοδήποτε κατάστημα ΚΤΕΟ.

Πρώτο σκέλος λογαριασμού:
Όλα τα αυτοκίνητα να πληρώνουν 50 ευρώ .
Επιπλέον τα  αυτοκίνητα άνω των 1500cc να πληρώνουν  σε ευρώ τον αριθμό:  (κυβικά εκατοστά αυτοκινήτου-1500) μειωμένο με έναν συντελεστή παλαιότητας.

Δεύτερο σκέλος λογαριασμού:

1)Νομοί  Αττικής και Θεσσαλονίκης .
Αναλόγως της εκπομπής καυσαερίων τοποθετούμε τα αυτοκίνητα σε μια κλίμακα από 0,005-0,02. Πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων με τον αριθμό αυτό βγάζουμε το δεύτερο σκέλος.

2)Υπόλοιπη Ελλάδα.
Αναλόγως του μέσου κατά κεφαλήν εισοδήματος χωρίζουμε την υπόλοιπη Ελλάδα σε τρεις ζώνες.     
Στην πρώτη ζώνη από τον αριθμό των διανυθέντων χιλιομέτρων αφαιρούνται 5.000 και μετά πολλαπλασιάζουμε με τον αριθμό που προκύπτει από την κλίμακα,  στην δεύτερη 10.000, και στην τρίτη 15.000.
Οι  ανωτέρω αριθμοί  είναι ενδεικτικοί, έχουν όμως.δίκαιες αναλογίες  
Το ελληνικό δημόσιο θα  εισπράττει συνολικά  τα  ίδια  περίπου χρήματα, δικαιότερα, απασχολώντας ελάχιστα  τις υπηρεσίες του  και  χωρίς να  ταλαιπωρεί τους πολίτες.
 Με αυτόν τον τρόπο, εκτός του ότι θα βγάζουν όλοι κάρτα καυσαερίων, θα φροντίζουν και για την "καθαρότητα" του αυτοκινήτου τους.


Ένα άλλο θέμα που έχει έμμεση σχέση με τα τέλη κυκλοφορίας είναι τα παλιά και μισό εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, τα οποία γεμίζουν τους δρόμους των μεγάλων πόλεων.
Τα αυτοκίνητα αυτά είναι χρήσιμα στους αγρότες για βοηθητικές αγροτικές εργασίες, οι όποιοι όμως δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας κλπ.
Θα μπορούσε να γίνει μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε  αυτοκίνητα μικρού κυβισμού 20ετιας+, μεσαίου 25ετιας+ και μεγάλου  30ετιας+,  μεταβιβαζόμενα σε αγρότες να μετατρέπονται σε αυτοκίνητα ειδικού τύπου.
Να εφοδιάζονται με νέες πινακίδες άλλου χρώματος, να έχουν περιορισμούς στην κίνηση τους (πχ αγροτικούς μόνο δρόμους) και οι ιδιοκτήτες τους να μην  έχουν καμία υποχρέωση οικονομικής φύσεως.
Με αυτόν τον τρόπο και βοηθάμε τους αγρότες και διασφαλίζουμε πως ένας μεγάλος αριθμός αυτοκινήτων δε θα σαπίσει στους δρόμους των μεγάλων πόλεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: