Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2012

Πρόταση για τα εργασιακά.


Η πρόταση  αυτή αφορά  άμεσα ελάχιστους εργαζόμενους, η υλοποίησή της όμως  θα επηρεάσει τους πάντες, θα “λύσει τα χέρια” των επιχειρηματιών.

Με την υλοποίηση της πρότασης  αυτής θα επιτευχθούν:
• Μείωση της ανεργίας.
• Αύξηση της παραγωγικότητας.
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας λόγω:
1. Μείωσης του κόστους.   
2. Αύξησης της παραγωγικότητας.