Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2012

Τι πρέπει να γίνει αύριο.

Για να βγάλουμε ένα ασφαλές συμπέρασμα,  για το τι πρέπει να γίνει ΑΥΡΙΟ ώστε να αρχίσουμε να επιλύουμε τα προβλήματα,  πρέπει να κάνουμε ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ.

Γιατί φτάσαμε εδώ;
Ποιά είναι η γενεσιουργός αιτία των προβλημάτων;