Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Η μετοχοποίηση του χρέους.


Ο μόνος, μη επώδυνος, τρόπος αποπληρωμής του δημοσίου χρέους, είναι η χρησιμοποίηση της αντιστρόφου διαδικασίας αποπληρωμής  από τη διαδικασία δημιουργίας του.
Είναι σημαντικό επομένως να κατανοήσουμε  πως δημιουργήθηκε αυτό το χρέος.