Παρασκευή, 9 Δεκεμβρίου 2011

Η εκπαίδευση κατά τη μεταπολίτευση. (Ρεαλιστικός γρίφος).

Εφόσον αξιοκρατικά μπαίνουν οι καλύτεροι στο δημόσιο, γιατί οι πολίτες πληρώνουν τους χειρότερους στα φροντιστήρια, τη στιγμή που έχουν δωρεάν τις ίδιες υπηρεσίες από τους καλύτερους?