Τετάρτη, 26 Οκτωβρίου 2016

Ήταν αδιάβλητος ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες; Τεχνική ανάλυση του διαγωνισμού.

Ο κύριος Τσίπρας  διεξήγαγε το  διαγωνισμό  για τις τηλεοπτικές άδειες  με τη χρήση μιας μεθόδου. Ας την ονομάσουμε μέθοδο “tsip. Με τη χρήση της  μεθόδου αυτής,  ο διαγωνισμός διεξήχθη σε 65 ώρες!!!