Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013

“Διόρθωση κουρέματος” στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων της Κύπρου.


Το “κούρεμα” των καταθέσεων  στην Κύπρο πιθανώς να ήταν η μόνη  λύση, να μην υπήρχε δηλαδή υγιής εναλλακτική.
Οι επιπτώσεις από το “κούρεμα”  θα μετριαστούν, εάν προβλεφθεί μια ρύθμιση που να αφορά τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων της Κύπρου.