Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Τα ελαττώματα του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες.


Η  μέθοδος  που επιλέχθηκε  για την δημοπρασία των αδειών των τηλεοπτικών σταθμών έχει δυο μεγάλα ελαττώματα. Δεδομένων  των συνθηκών, θα μπορούσε να πει κανείς ότι και  λόγω των ελαττωμάτων  αυτών  τίθεται  θέμα ηθικής τάξεως.